توزیع شیرخشک و فرآورده های متابولیک در مناطق زلزله زده
سه اقدام حمایتی دولت از تولید‌کنندگان شیر خام
۸۰۰ هزار تن لبنیات صادر شد
رایزنی کاهش تعرفه صادرات لبنیات به عراق
رشد ٣٠ درصدی صادرات لبنیات
اعمال نرخ ١٤٤٠ تومانی شیرخام بعد از ٣سال
ممنوعیت‌های عراق بر کار تجار ایرانی چه تاثیری دارد؟