کیفیت مواد لبنی طبیعی زمانی تایید می شود، که ایمن و مطمئن در اختیار مصرف کننده قرار گیرند. ما معتقدیم که کیفیت و ایمنی مواد غذایی، اصلی اساسی و مهم در تعیین اعتبار و جایگاه مان، بعنوان یک تولید کننده معتبر در این صنعت و نیز در حفظ حقوق مصرف کننده می باشد. لذا همواره سعی کرده ایم که تولید و عرضه محصول خود را منوط به انجام آنالیزها و انطباق آن با استاندار های بین المللی مورد تایید سازمان های جهانی بهداشت قرار دهیم. وجود چارچوب مدیریت ریسک، کیفیت و ایمنی مواد غذایی در هر مجموعه ای اطمینان لازم جهت شناسایی و پیشگیری از خطرات همه جانبه را فراهم می سازد.

شرکت پارس کرون بنا به وظیفه همواره مفتخر به حفظ و اجرای تمام ممیزی های کیفی و برنامه ریزی های بهبود کیفیت، برای تمامی محصولات تولیدی خود بوده است. این مجموعه برنامه ای مدون مبتنی بر تصویب و الحاق قوانین مربوطه جهت به حداقل رساندن ریسک های مخاطره آمیز در برنامه سلامت تغذیه مصرف کنندگان، در نظر گرفته است. رویکرد این برنامه تضمین می کند که مجموعه ما همواره نظارت دقیق خود را، بر اعمال اصول منطبق بر حفظ کیفیت و ایمنی محصول طی فرآیند تولید، بسته بندی و عرضه آن، سختگیرانه دنبال می کند.

بی شک حق مسلم مصرف کننده ماست که محصولی سالم با بالاترین کیفیت و ارزش غذایی در سفره غذایی او قرار گیرد. لذا همکاری، همفکری و همدلی در راستای نیل به این هدف عالی همواره اعتقاد راسخ ما بوده است.