لاکتوز با گرید دارویی سالهاست که بعنوان یک عامل افزودنی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از خواص این ماده که استفاده از آن بعنوان افزودنی را فراهم می کند، عبارتند از:

  1. مکانیسم ساده تولید

  2. طعم شیرین

  3. هیدروسکپی پایین

  4. حلالیت بالا در آب

  5. پایداری فیزیکی و شیمیایی عالی

  6. سازگاری با مواد فعال و سایر مواد افزودنی

  7. بهره وری اقتصادی

خواص و ویژگی های متنوع این ماده قابلیت استفاده از آن در فرمولاسیون بسیاری از مواد دارویی، خصوصاً به عنوان پرکننده در تولید انواع قرص و کپسول و نیز فرآیند آماده سازی هومیوپاتی را فراهم می کند.

همچنین پودر لاکتوز با گرید دارویی در واکنش ها و فرآیند ها شیمیایی جهت بهبود بازده عملیاتی فرآیند و نیز کاهش میزان ضایعات استفاده می شود.