خامه ESL، خامه پاستوريزه شده اي است که با يک فرآيند اضافي، زمان ماندگاري آن به چند روز افزايش مي يابد، بدون اينکه تغييرات مهمي در کيفيت آن حاصل شود. زمان ماندگاري کوتاه خامه پاستوريزه مهمترين عامل محدود کننده توليد اين محصول است. بنابراين خامه ESL به عنوان تامين کننده خواسته مصرف کنندگان هم از نظر بالا بودن زمان ماندگاري و هم از نظر داشتن طعم و مزه خامه پاستوريزه، مطرح شده است. خامه ESL جزء خامه های پاستوريزه طبقه بندي شده و بايد در دماي يخچال نگهداري شود و بسته به کيفيت شير خام، نوع فرآيند و شرايط بسته بندي و نگهداري، زمان ماندگاري آن نسبت به خامه پاستوریزه افزايش يافته است. این محصول نسبت به خامه UHT دوره ماندگاری کوتاه تر و شرایط نگهداری متفاوتی دارد، اما بدلیل عدم حرارت دهی آن در دمای بالا، عطر و طعم لذیذتری به مواد غذایی می بخشد.