روغن های گیاهی

روغن صاف

روغن صاف

روغن صاف (Shortening oil) روغن های shortening چربی های اشباع شده خوراکی با ساختاری نیمه جامد هستند که طی فرآیند هیدروژناسیون روغن های گیاهی بدست می آیند. این روغن ها با توجه به ساختار مولکولی خود، در دمای اتاق بصورت جامد هستند. تولید این روغن ها به اوایل قرن بیستم میلادی بر می گردد. از […]

بیشتر
معادل کره کاکائو (CBE)

معادل کره کاکائو (CBE)

کره کاکائو کره کاکائو(چربی کاکائو) چربی طبیعی موجود در دانه های خوراکی کاکائو می باشد. که در طول فرآیند تولید پودر کاکائو بدست می آید. رنگ این ماده بصورت زرد روشن بوده و ساختار شیمیایی آن شامل ترکیبی از سه تریاسیل گلیسیرین(TAG) مختلف می باشد. این ماده با توجه به سطح بالای توکوفرول طبیعی و […]

بیشتر
جانشین کره کاکائو (CBS)

جانشین کره کاکائو (CBS)

کره کاکائو کره کاکائو(چربی کاکائو) چربی طبیعی موجود در دانه های خوراکی کاکائو می باشد. که در طول فرآیند تولید پودر کاکائو بدست می آید. رنگ این ماده بصورت زرد روشن بوده و ساختار شیمیایی آن شامل ترکیبی از سه تریاسیل گلیسیرین(TAG) مختلف می باشد. این ماده با توجه به سطح بالای توکوفرول طبیعی و […]

بیشتر
روغن کرنل

روغن کرنل

روغن پالم کرنل دو نوع روغن پالم وجود دارد: روغن پالم روغن پالم کرنل هر دو روغن از میوه پالم استخراج می گردند. روغن پالم کرنل از کرنل موجود در هسته میوه بدست می آید. این دو نوع روغن ترکیبات اسید چرب متفاوتی دارند. روغن پالم کرنل شامل %85 چربی اشباع و %15 چربی غیر […]

بیشتر
روغن پالم

روغن پالم

روغن پالم یک روغن گیاهی خوراکی است که از میوه پالم استخراج می گردد. استفاده بشر از این روغن به بیش از 5000 سال می رسد. اهمیت انواع روغن پالم در زمینه حذف اسید های چرب مضر ترانس، افزایش HDL و در نتیجه قابلیت آن در کاهش میزان کلسترول، ایجاد بافت مناسب، و عدم تجزیه […]

بیشتر