شیر فرا دما (UHT MILK)

فرآیند فرا دما(UHT) یک تکنولوژی بکار گرفته شده در صنایع غذایی جهت استریل کردن مواد غذایی مایع می باشد. این تکنولوژی عمدتاً در فرآیند تولید شیر استفاده می شود اما می تواند در فرآیند تولید آب میوه، خامه، شیر سویا، ماست ، عسل و … نیز استفاده می شود. با توجه به مخاطرات مصرف شیر […]

بیشتر