پودر آب پنیر

پودر آب‌ پنیر دمینرال

پودر آب‌ پنیر دمینرال

پودر آب‌ پنیر دمینرال به‌طور متوسط شیر خام طبیعی حاوی %20/87 آب، %6/2 پروتئین کازئین (casein)، 7%/0پروتئین وی(whey)، 5%/1 مینرال ، % 2/3 چربی %6/4 لاکتوز می‌باشد. به دلیل تنوع در نوع مواد تشکیل‌دهنده شیر، بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در لبنیات و صنایع غذایی را می‌توان از طریق فرآیندهای تخصصی بر روی این […]

بیشتر