کره ۸۲٪

عنوان و واژه کره برای نخستین بار در یک مقاله در سال 1988 معرفی شد. این واژه برای امولسییون های چربی موجود در مواد لبنی که از طریق فرآیندهای فیزیکی استحصال می گردند، استفاده شد. کره، غذایی ممتاز با ارزش غذایی فوق العاده می باشد، که حالت خام آن بیشترین کالری را در میان مواد […]

بیشتر